Solceller installerade
på rekordtid
-Offert inom 24h

Över 100 Nöjda Solcellsinstallationer!

Synts på:

Kostnadsfri Offert

Offerten är gratis och du är inte bunden till någonting

Solarpanel

Adressen där solcellerna ska installeras.

TJÄNSTER

Kompletta solcellsanläggningar

Solcellspaneler

Din solcellsanläggning får de senaste solcellspanelerna som just nu produceras, premiumpaneler i svart utförande.

Växelriktare

Vi använder högkvalitativa växelriktare med de senaste funktionerna. Både vanliga och hybridväxelriktare, för att även ladda batterier. Med App såklart, så du kan följa din energiproduktion!

Batterier

Med 50% i grönt skatteavdrag finns det inte längre någon ursäkt att inte inkludera ett batteri i anläggningen. Vi rekommenderar att lägga till ett batteri, efter avdraget är det nästan samma kostnad som utan.

Installation

Erfarna installationsteam installerar dina solceller snabbt, effektivt och proffsigt i hela Sverige. Våra underentreprenörer är mycket erfarna takläggare och elfirmor.

Dokumentation

Viktigaste momentet i hela installationen – överlämnandet. Du erhåller all dokumentation och en genomgång i handhavande.

Utbildning

Under genomgången i handhavande av din solcellsanläggning utbildas du i både hur den fungerar, men även vilken skötsel dina solpaneler behöver.

hus med solceller

UPPTÄCK

Varför installera en solcellsanläggning?

Installera en solcellsanläggning för att minska energikostnaderna, minska miljöpåverkan, och få en positiv ekonomisk avkastning på lång sikt. Kontakta oss för mer information idag!

OM OSS

Vi är Solarsurf

Vi installerar solceller på Villor, Företag, BRF:er, mm

Vi är ett ungt och dynamiskt företag som installerar solcellsanläggningar på Villor, Företag, Industrier, Lantbruk och BRF:er i mellersta och södra Sverige.

Snabb offert & Installation

Solarsurf tror på att erbjuda högkvalitativa och pålitliga solcellslösningar till våra kunder samtidigt som vi lägger stor vikt vid hög kundservice, snabba offerttider och snabba installationer.

Vision

Visionen är att främja en hållbar framtid genom att erbjuda en hållbar energiproduktion som samtidigt ger fördelar för både miljön och plånboken. Vi strävar efter att leverera pålitlig och högkvalitativ service samtidigt som vi fortsätter att driva på utvecklingen inom solenergiindustrin.

solcellspark

VARFÖR OSS

Konkurrenskraftiga priser – Snabb avkastning 4-7 år

Korta leveranstider

Flerspråkig personal

Specialister med mångårig erfarenhet

Kostnaden för att installera solceller varierar beroende på faktorer som antalet solpaneler, typen av paneler, takets storlek och lutning, samt arbetskostnader för installation. Generellt sett kan kostnaden för installation av solceller variera från några tusenlappar upp till tiotusentals kronor eller mer.

I Sverige kan man som privatperson ansöka om ett investeringsstöd för solceller från Energimyndigheten. Stödet kan täcka upp till 30 procent av de totala kostnaderna för att installera solceller på en privatbostad. För närvarande (2023) är det totala beloppet som kan sökas för investeringsstöd maximerat till 50 000 kronor.

Det är viktigt att notera att även om installationen av solceller kan vara en investering på längre sikt, kan det ta några år innan man har återbetalat installationens kostnader genom de besparingar man gör på elräkningen. Men om man är beredd att investera tid och pengar i solceller kan det leda till stora besparingar på lång sikt, samtidigt som man gör en insats för miljön.

I Sverige finns det inga specifika krav på vem som får installera solceller, men det är viktigt att installationen utförs av en kvalificerad och erfaren installatör. Det finns vissa krav på att installationen ska utföras på ett säkert och korrekt sätt för att minimera risker för personskador, brandsäkerhet och tekniska problem.

Det är viktigt att välja en installatör som är certifierad för att utföra installationer av solceller. Certifiering kan till exempel ske genom SOLAR CERT, ett svenskt certifieringsorgan som certifierar installatörer som uppfyller vissa krav på kompetens och erfarenhet.

Genom att välja en certifierad installatör kan man försäkra sig om att installationen kommer att utföras på ett professionellt och korrekt sätt. Förutom att anlita en certifierad installatör är det också viktigt att ansöka om de tillstånd och godkännanden som krävs för installationen av solceller. Tillstånd kan exempelvis krävas från kommunen om man planerar att installera solceller på ett byggnadsverk. Det kan också krävas ett elinstallationsarbete och anmälan till Elsäkerhetsverket.

Mängden solceller som behövs beror på flera faktorer, inklusive ditt elbehov, platsen för installationen och effektiviteten hos de valda solcellerna.

För att beräkna hur mycket solceller du behöver för att täcka ditt elbehov bör du börja med att undersöka din hushålls energiförbrukning. Energimyndigheten rekommenderar att man tittar på sin elförbrukning under ett år för att få en mer noggrann uppskattning. Efter att du har bestämt din genomsnittliga elförbrukning, kan du använda detta för att beräkna den mängd solceller du behöver.

En vanlig måttstock är att en solpanel med en effekt på 250 watt producerar cirka 1 kWh el per dag, under förutsättning att solpanelen är placerad på en optimal position och riktning. Detta innebär att om du har en genomsnittlig elförbrukning på 6000 kWh per år, skulle du
behöva installera en solcellsanläggning med en kapacitet på cirka 6kW. Detta motsvarar vanligtvis cirka 24 solpaneler med en effekt på 250 watt per panel.

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta bara är en uppskattning och att det kan finnas flera andra faktorer som påverkar den faktiska mängden solceller som behövs, som exempelvis takets storlek och lutning, lokala väderförhållanden, och eventuella skuggor som kan
påverka solinstrålningen på panelerna.

Det rekommenderas att du samråder med en erfaren solcellsinstallatör som kan hjälpa dig att utvärdera ditt elbehov och göra en mer exakt bedömning av hur mycket solceller du behöver installera.

Solceller omvandlar solenergi direkt till elektrisk energi genom det så kallade fotovoltaiska (PV) effekten. PV-effekten baseras på materialets egenskaper i solcellerna, där halvledarmaterial används för att fånga upp solens strålar.

När solljus träffar solcellerna, absorberas en del av strålningen av materialet i solcellen, vilket skapar ett överskott av elektroner. Genom att ansluta en ledare till solcellen kan de fria elektronerna röra sig genom ledaren och bilda en elektrisk ström. Denna elektriska ström kan sedan användas som el i hushåll och industrier.

Solceller består av en mängd små solceller, kallade celler, som är sammankopplade i en panel. Ju fler celler som finns i panelen, desto större blir panelens effektivitet. Solpaneler kan också kopplas samman till en större solcellsanläggning, vilket gör att de kan generera tillräckligt med el för att driva större byggnader och
anläggningar.

Solceller fungerar bäst i klart soligt väder, men även när det är molnigt kan solcellerna generera en viss mängd el. Solceller kräver minimalt med underhåll och har en livslängd på upp till 25 år eller mer, vilket gör dem till en hållbar och pålitlig källa för elproduktion.

Det finns flera olika typer av solceller som används idag, var och en med sina egna fördelar och nackdelar. När man väljer solceller är det viktigt att titta på faktorer som effektivitet, livslängd, kostnad och tillförlitlighet.
Här är några av de vanligaste typerna av solceller och deras egenskaper:

  • Monokristallina solceller: Dessa solceller är gjorda av en enda kristall av kisel, vilket ger en hög effektivitet och prestanda. De är dock oftast dyrare än andra typer av solceller.
  • Polykristallina solceller: Dessa solceller görs av flera
    kristaller av kisel och är vanligtvis billigare än monokristallina solceller. De har dock en något lägre effektivitet än monokristallina solceller.
  • Tunnskiktsolceller: Dessa solceller är tillverkade av mycket tunna lager av halvledarmaterial och är oftast billigare än kristallina solceller. De har dock en lägre effektivitet och livslängd än kristallina solceller.
  • Koncentrerande solceller: Dessa solceller använder linser eller speglar för att samla solenergi på små ytor med hög effektivitet. De är dock vanligtvis dyrare än andra solceller och kräver mer underhåll.


Valet av solcellstyp beror på dina specifika behov och budget. Om du letar efter högsta effektivitet kan monokristallina solceller vara det bästa valet, medan om du vill ha en billigare lösning kan polykristallina eller tunnskiktsolceller vara ett bättre alternativ.

Det är också viktigt att titta på solcellstillverkarens rykte och garanti. Det finns många olika tillverkare av solceller på marknaden, så det är viktigt att välja en tillverkare med ett gott rykte och en lång garanti för att säkerställa att dina solceller fungerar på ett tillförlitligt sätt under en lång tid.

Beställ Dina Solpaneler Idag!

KUNDER

Vad andra säger