Återbetalningstiden för Solceller

Återbetalningstid för solceller

Räkneexempel för återbetalning

Hur räknar man ut återbetalningstiden för solceller? Det kan verka komplicerat, men vi kommer här gå igenom de olika faktorerna som påverkar kalkylen.

De tre viktigaste faktorerna är:

  1. Installerad effekt
  2. Elpris
  3. Inköpspris för solcellsanläggningen

Vid en första anblick kan det kännas svårt att räkna ut återbetalningstiden för solceller. Att få fram en exakt återbetalningstid är näst intill omöjligt då vi inte vet vad elpriset kommer bli framöver. Så målet med kalkylen måste vara att se om investeringen i en solcellsanläggning verkar rimlig utifrån dina egna förutsättningar.

En snabbkalkyl för att uppskatta återbetalningstiden för solcellsanläggningen:

– Installerad effekt: 10 kWp (cirka 25 solcellspaneler)

– Elpris: 2 kronor

– Inköpspris solcellsanläggning: 165 000 kr (efter gröna skatteavdraget)

Om du kan nyttja all solenergi sparar du 20 000 kr årligen och då blir återbetalningstiden 8 år. Solpaneler har en uppskattad livslängd på 25-30 år, så efter 8 år är investeringen återbetald och genererar i princip gratis el resterande tiden.

Om ditt elpris är lägre eller högre kan du själv enkelt göra en överslagsräkning enligt ovan och se hur återbetalningstiden för din solcellsanläggning påverkas.

Det går även att göra noggrannare beräkningar för din villa, med faktorer som effektförluster och solinstrålning. När man börjar skruva på kalkylen är dock de två viktigaste faktorerna inköpspriset och elpriset. Man bör nog kunna anta att elpriset minst går upp i nivå med inflationen framöver, vilket vår överslagskalkyl inte tagit med som en faktor, vilket naturligtvis förbättrar kalkylen, samt att efterfrågan på el stadigt verkar öka med elektrifieringen av samhället, vilket bör orsaka en snabbare ökning av elpriset, vilket även det förbättrar kalkylen för inköp av solceller.

läs gärna vidare om hur solceller fungerar, här.

Skatteverket har en bra förklaring här om det gröna skatteavdraget.

 

Batteriets livslängd påverkar återbetalningstiden

Dels möjliggör ett eget solcellsbatteri att du slipper köpa in dyrare el på kvällen och att du står bättre rustad vid elavbrott (en solcellsanläggning utan batteri kan inte producera el vid ett strömavbrott, den behöver extern el för att fungera.)

Men, hur länge kan du använda batteriet när solen inte lyser? Det beror naturligtvis på hur stort batteriet är och hur många solpaneler du har, samt hur många elslukande maskiner du väljer att köra. Det kanske är smartare att tvätta och torktumla mitt på dagen?

Sen kommer batteriet hålla längre om huset värms upp med värmepump eller fjärrvärme än om du använder direktverkande el.

Solcellsbatteriet kommer inte att göra dig helt oberoende av det lokala elnätet, men det tar dig en bra bit på vägen.

Nu när det gröna skatteavdraget är på 50% för ditt batteri är det läge att utnyttja det för att få en framtidssäkrad solcellsanläggning. 

Se även vår artikel om det fördelaktiga gröna skatteavdraget för solcellsbatterier, här

Läs även gärna mer om Hybridväxelriktaren och batteriet vi använder oss av för tillfället, här