fbpx
010 - 516 46 50 Telefontid: Måndag - Fredag 9:00-17:00 [email protected]

FAQ

Fungerar er växelriktare med Tibber?

Alla växelriktare fungerar med Tibber. Man kan se produktion, köpt, sålt per månad. De växelriktare som Tibber angivit i sin lista ger användaren mer detaljerad information. T ex går det att se hur många kWh du producerat per datum.

Allt detta som tibber erbjuder kan man se i växelriktarens inbyggda app.

Hur görs en offert?

Nuförtiden används satellitbilder i moderna kalkylprogram, så behovet av platsbesök har minskat avsevärt, speciellt i det initiala designskedet. Därför behöver vi bara din kompletta adress i frågeoformuläret under fliken “offert.”

Just nu har vi väldigt mycket att göra så det kan ta några dagar innan du får offerten mejlad till dig, skicka därför inte in en ny förfrågan, vi betar av de inkomna förfrågningarna i den ordning de inkom.

Vår offert är digital och du kan välja olika system ( t ex med eller utan batteri) och jämföra online för att få den bästa förståelsen för hur den offererade solcellsanläggningen kommer fungera för dig.

Vad händer efter jag godkänt offerten?

För det första måste vi gratulera till ett bra köp! Du har fått en marknadsledande solcellsanläggning med riktigt bra produkt- och installationsgarantier. Våra underleverantörer inom takläggare och el är bland de bästa på marknaden.

När du godkänner offerten blir du tilldeldad en projektledare som blir din personliga kontakt under hela installationstiden. Projektledaren kontaktar dig inom kort och berättar i detalj hur installationen kommer planeras och när installationsdatum blir. Samtidigt skickas den första delfakturan ut och när betalningen inkommit läggs beställningen på allt material för din anläggning.

Håller ni leveranstiderna?

Ja, tack vare att vi är nyöppnade är vi inte fullbokade än. men vi justerar leveranstiderna efter vår installationsskalender och tillgängliga takläggare och elektriker och material. I början låg vi på 6 veckor, nu ligger vi på 8-10 veckor när detta skrivs (mitten av september).

Den installationstid vi anger när du lägger offerten kommer vi naturligtvis att hålla, om inte något alltför oförutsett händer, som t ex en mycket kall vinter med mycket snö, men då kommer din projektledare kommunicera detta med dig direkt.

Har ni egna montörer och elektriker?

Nej, vi arbetar med väletablerade och välrenommerade takläggarfirmor och elfirmor som gör ett extremt bra jobb, som har välutbildad och kompetent personal och som ger garantier på installationerna. Svensk standard, helt enkelt.

Du som kund ska känna dig trygg med att du får en profesionell installation som följer svenskt regelverk och som täcks av svenska installationsgarantier.

Projektledarna arbetar i Solarsurf och det är med din personliga projektledare som du kommer ha all kontakt under installationstiden, från det att du godkänner offerten tills dess solcellsanläggningen tas i bruk.

 

Gör ni platsbesök?

Så lite som möjligt är det korta svaret. Men varför inte då? kan man tänka, anläggningen kostar ju som en bättre bil? Varför kommer ni inte ut och tittar på plats, det är väl det minsta ni kan göra?

Det långa svaret blir “det finns oftast inget behov av ett platsbesök då moderna kalkylprogram med satellitbilder har ersatt platsbesöken.”

Om vi skulle ha platsbesök i det initiala skedet av offertskrivningen skulle köerna vara så långa att vi kan besöka dig om kanske 4-5 månader. Ett platsbesök tar nämligen en halv dag i snitt.

Nu, med moderna arbetsmetoder, kan vi istället hinna med att skicka dig en offert inom några dagar.

När du godkänt offerten kommer våra mycket kompetenta projekledare kontakta dig och gå igenom varenda detalj med installationen och troligtvis göra vissa justeringar i designen innan hen beställer materialet.

 

Behövs bygglov för solceller?

Det behövs inte bygglov för vanliga villor med sluttande tak där solpanelerna håller samma vinkel som taket. Däremot behövs bygglov där panelerna har en annan vinkel än taket, t ex platta tak med ställningar, och även i miljöer där byggnader är k-märkta, eller av annan orsak är beskyddansvärda. Om du är osäker rekommenderar vi att du kontaktar din kommun. Vi tar gärna fram en offert med en design som du kan använda som underlag för diskussionen med kommunen. Du ansvarar för både kontakt med kommunen och att du följer rådande bestämmelser.

Behövs optimerare?

För några år sedan hade de flesta solcellsanläggningar optimerare som standard. 

Teknikutvecklingen går snabbt i solcellsbranschen och så nyligen som 2020/2021 började många installatörer sluta att inkludera optimerare i solcellspaketen.De två viktigaste skälen till att optimerare har slutat användas i solcellsanläggningar för konsumentanläggningar är:

1.) Panelerna har nu blivit så bra att det nuförtiden är onödigt med optimerare.

2.) Det andra skälet är att det har framkommiet att optimerare har haft onormalt höga EMC störningar.

Därför har vi inte längre optimerare i vårt sortiment och solcellspaket. 

Generellt brukar vi undvika att placera paneler alltför nära objek som skuggar, t ex en skorsten.

Har ni referensobjekt?

Ja, vi har ett flertal referensobjekt i Stockholm. Kontakta oss om du är intresserad av bilder.

Erbjuder ni finans?

Ja, vi har ett samarbete med jämförelsesajten Advisa, du kan hitta en länk till dem på vår hemsida under “prislista & finansiering.” Hos dem görs bara en kreditupplysning och du får svar från upp till 40 banker och finansieringsinstitut, direkt i deras tjänst. Så du kan jämföra olika villkor utan att bli kontaktad direkt av 40 st. När du fått in alla alternativ väljer du den bästa. Om du inte tycker att någon är bra så behöver du inte välja någon. Vi rekommenderar dock att du först kontaktar din egen bank, då storbankerna ofta har speciella gröna lån tillgängliga med fördelaktig ränta.

Erbjuder ni leasing?

Nej, inte i nuläget. Att köpa sin egen solcellsanläggning tycker vi är mer ekonomiskt fördelaktigt. Vi prispressar våra priser och när vi räknar på leasing jämfört med att köpa så är det mycket mer lönsamt att äga sin egen anläggning. Det är trots allt inköpspriset som avgör avkastningen på investeringen och leasing blir alltid dyrare i slutändan. När du köper en anläggning kan du dessutom sälja din el till vilket elbolag som helst.

Hur stor säkring behöver jag?

Du räknar ut hur många solpaneler din säkring kan hantera genom att räkna ut formeln (exemplet antar en säkringsstorlek på 16A, byt ut till din storlek) 3x230x16A= 11 kWh (11040 Wh). Du räknar ut kWh för dina solpaneler genom att ta effekten per panel (Wp) och gångra med antal paneler,  t ex 27 st x 395 Wp= 10,7 kWh (10665 Wh). En 16 A säkring kan med andra ord hantera 27 st paneler á 395 Wp.

Är 450 watt bättre än en panel som har 395 watt?

Nej, det är ingen större skillnad på effektivitet i själva solcellen. Alla tillverkare har ungefär samma effektivitet, runt 20-21%. En panel som har 450 watt i effekt är helt enkelt större än en panel som har 395 watt. 395 watts paneler är just nu populärast eftersom den storleken ofta ger en bra layout på taket, samt kan hanteras enkelt av en ensam takläggare. Om panelerna är riktigt stora blir de både svårplacerade och svårhanterliga och kräver oftast två takläggare för att hantera.

Hur mycket el förbrukar en normalstor svensk villa?

Enligt Boverket cirka 20.000 kWh per år. Men detta kan variera rätt mycket beroende på villans uppvärmningssystem, hur många som bor i villan och även hur energismarta maskiner som används (tvätta vid den tidpukt då el är billig t ex), extrautrustning som pool och spa drar naturligtvis extra mycket el. Det bästa är om du tittar på dina elfakturor ett helt år bakåt och studerar när du använder mest el. Solceller ger mest el under sommaren och minst under vintern och det är därför intressant att se vilka tidsperioder som kommer nyttjas mest effektivt.

Hur länge räcker batteriet innan det är slut?

Det beror på flera faktorer. Dels om batteriet är fulladat då solen slutar skina. Hur stort ditt batteri är och hur mycket el du förbrukar, dvs, hur många maskiner och hur mycket el dessa maskiner förbrukar.

Du kan enkelt göra en överslagsräkning. Om du tar din månatliga elräkning och delar den på månadens dagar får du den genomsnittliga dygnsförbrukningen den månaden. Om du vill kunna använda batteriet 24h innan det är slut så är det den förbrukningen batteriet behöver matcha. Under dagtid genererar solcellsanläggningen el och då laddas batteriet, så det är egentligen bara kvällstid, natt  och tidig morgon du behöver räkna på.

Eftersom det gröna teknikavdraget gäller per år rekommenderar vi att du börjar med ett batteri på cirka 10 kWh. Alla de batterier vi säljer går att bygga ut. Du kan t ex köpa in fler batterier nästa år och få grönt teknikavdrag på det inköpet.

Börja med 10 kWh och se hur länge ditt batteri räcker under årets olika månader och se även hur du använder det. 

 

Vilka tak går det att installera solceller på?

Nästan alla tak. Dock kan vi behöva justera vår offert prismässigt om du har ett eternit, gammalt papp, eller skiffer tak, el dyl.

Var i Sverige installerar ni solceller?

Från Gävle i norr till Malmö i söder. Med andra ord: elområde 3 och 4.

Vad är för- och nackdelarna med batteri?

En solcellsanläggning producerar mest el mitt på dagen, då du konsumerar lite el. En solcellsanläggning utan batteri säljer då överskottselen och skickar ut den till nätet. På kvällen då elpriserna är höga måste du då köpa in den dyra elen.

Om du har ett batteri laddas det under dagen tills det är fullt och säljer sedan ut resterande el på nätet. 

Kostnaden för ett batteri? Efter det gröna teknikavdraget får du nästan batteriet på köpet, fråga din rådgivare efter en offert med bägge alternativen, så kan du enkelt jämföra.

Går det att ångra ett köp?

En solcellsanläggning är en specialtillverkad produkt med många konsulttimmar i sig, samt specialinköp av material. Därför gäller ej ångerrätten. Vi tillämpar dock distansköplagens initiala ångerrätt där du kan ångra ditt köp inom 14 dagar. Läs gärna mer på konsumentverkets hemsida

Snabb offert och installation