Grönt Teknikavdrag 2023

ja solar

Höjning till 20%

Från och med 1 januari 2023 höjdes skattereduktion för installation av grön Teknik (grönt avdrag) från 15% till 20%. Avdrag för batteri och elbilsladdare är fortfarande 50%.

Det gröna avdraget fungerar på ett liknande sätt som ROT och RUT, men det är en egen skattereduktion och en installering av en solcellsanläggning får inte använda ROT eller RUT (förutom vid installation av solcellstak)

Grönt avdrag får du direkt på fakturan från din solcellsinstallatör. Solcellsinstallatören begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Maxbelopp

Skattereduktionen för grönt avdrag är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av grönt avdrag eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Om det är t ex två ägare till en fastighet kan 100 000 kr användas.

hus med solceller
solar-tech-1.jpg

Avdragsnivåer

 

  • Installation av nätanslutet solcellssystem – 20%
  • Installation av system för lagring av elenergi – 50%
  • Installation av laddningspunkt till elfordon med – 50%

Grundkrav

För att få avdraget behöver bostaden vara ägd av dig och vara:

  • ett småhus eller en ägarlägenhet
  • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt
  • en byggnad under uppförande som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Läs gärna mer i vår prislista hur förmånligt grönt avdrag gör ett inköp av en solcellsanläggning med batteri.

Skatteverkets hemsida

solplanet-house-exterior

Beställ Dina Solpaneler Idag!