fbpx
010 - 516 46 50 Telefontid: Måndag - Fredag 9:00-17:00 [email protected]

Grönt avdrag

picture-house

Nya regler 2021 “Grönt Avdrag”

Från och med 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för installation av grön Teknik (grönt avdrag). Skattereduktionen ersatte det tidigare stödet för solceller.

Det gröna avdraget fungerar nu på ett liknande sätt som ROT och RUT, men det är en egen skattereduktion och en installering av en solcellsanläggning får inte använda ROT eller RUT.

Grönt avdrag får du direkt på fakturan från din solcellsinstallatör. Solcellsinstallatören begär sedan utbetalning från Skatteverket.

 Skattereduktionen för grönt avdrag är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av grönt avdrag eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Om det är t ex två ägare till en fastighet kan 100 000 kr användas.

Avdragsnivåer för grönt avdrag:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem – 15%
  2. Installation av system för lagring av elenergi – 50%
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon med – 50%

För att få avdraget behöver bostaden vara ägd av dig och vara:

  • ett småhus eller en ägarlägenhet
  • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt
  • en byggnad under uppförande som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Läs gärna mer i vår prislista hur förmånligt grönt avdrag gör ett inköp av en solcellsanläggning med batteri.

E

Fungerar på liknande sätt som ROT och RUT

E

Du får avdraget på fakturan direkt från installatören

E

Skattereduktionen för grön teknik är 50 000 kr per person och år för arbete och material, exkl resor.

E

15% i avdrag för nätanslutet solcellssystem

E

50% i avdrag för system för lagring av egengenererad energi

E

Läs gärna mer på skatteverkets hemsida

Snabb offert och installation