Säkerhetskraven för Solceller

säkerhetskraven-for-solceller

Elsäkerhetsverket

Säkerhetskraven för solceller är viktiga att hålla sig till. Vi går här igenom de viktigaste av Elsäkerhetsverkets rekommendationer. Solceller genererar mycket el och behöver därför både installeras och underhållas på ett säkert sätt. T ex behöver brandkåren vid en brand kunna stänga av anläggningen enligt vedertagen praxis.

Dessutom behöver solcellerna monteras på ett fackmannamässigt sätt på taket och eldragning och uppsättning av växelriktare, batteri och kringutrustning monteras på lämpligt ställe enligt svensk standard.

sakerhetskraven-for-solceller

Solcellsanläggning med 30 st Premium solcellspaneler från JA Solar

Elsäkerhetsverkets rekommendationer

Elsäkerhetsverket har i sina rapporter kommenterat på följande risker vi installationer av solcellsanläggningar:

  1. Lösa kablar som inte är fast monterade, hänger över skarpa kanter och kanske även helt är i avsaknad av inkapsling.
  2. Installation av solceller och kablar på tak och väggar där tätskikt oavsiktligt bryts och inte tätas.
  3. Placering av elektrisk utrustning vid platser med stora temperatursvängningar, t ex under den övre delen av solcellspanelerna.
  4. Äldre typer av omriktare och regulatorer kan orsaka större störningar i t ex radio.

Säkerhetskraven för solceller ökar elsäkerhet och minskar störningar

Elsäkerhetsverket nämner att rätt kunskap kring installation av solcellsanläggningar och att användandet av kvalitetsmaterial är grunden till både elsäkerhet och störningsfrihet. Att följa säkerhetskraven för solceller är ett grundkrav vid solcellsanläggningsinstallationer.

Solarsuf arbetar aktivt både med rekommendationerna från Länsförsäkringar, Elsäkerhetsverket och lokal Räddningstjänst, samt är alla montörer utbildade på säkra tätskikt.

Läs gärna mer om installation av solceller på Elsäkerhetsverkets hemsida, där finns matnyttig information om lagar och föreskrifter, här.

Vem är ansvarig för drift, underhåll och fortlöpande kontroll?

Lagen säger (Elsäkerhetslagen (2016:732), Elsäkerhetsförordningen (2017:218) och 2§ ELSÄK-FS 2008:3) att ansvaret för drift, underhåll och fortlöpande kontroll ligger på ägaren av solcellsanläggningen.

Läs gärna mer om hur man installerar solcellsanläggningar, här.

Related Posts

Beställ Dina Solpaneler Idag!

VARFÖR OSS

Varför skall man välja oss på Solarsurf?

Konkurrenskraftiga priser – Snabb avkastning 4-7 år

Korta leveranstider

Flerspråkig personal

Specialister med mångårig erfarenhet

Få en skräddarsydd offert på 24h och dina solceller installerade på rekordtid

Över 100 Nöjda Solcellsinstallationer

As mentioned on:

Kostnadsfri Offert

Offerten är gratis och du är inte bunden till någonting.

Solarpanel

Adressen där solcellerna ska installeras.