Standardinstallation


Gällande villkor för en standardinstallation

Likströmsinstallation

 • Kabeldragning enligt offert med högsta avstånd till växelriktare 27 meter.
 • Installation av solcellspaneler enligt ingången offert.
 • Kabeldragning från tak till fasad. 
 • Högst en håltagning per sträng paneler från tak.
 • Högst två likströmsbrytare
 • Plats för byggställning

Växelströmsinstallation

 • Högst 8 meter kabeldragning mellan växelriktare och elcentral.
 • Montering av växelriktare mellan 1-2 meter över mark.
 • Minst en, maximalt två lastfrånskiljare.
 • Dvärgbrytare dimensionerad efter kablage och växelriktare.
 • Infästning av material i betong, tegel eller trä.
 • Högst 4 håltagningar per växelriktare.
 • Driftsättning samt programmering av växelriktare enligt svensk standard. 
 • Uppkoppling av växelriktare mot internet där kund ansvarar för att wifi eller nätverkskabel finns tillgängligt vid installation.
 • Högst en kapsling anpassad för utom- eller inomhusbruk vid brist av plats i existerande elcentral eller vid behov. 
 • Omtrådning av befintligt fasadmätarskåp vid behov samt byte av gammal huvudbrytare om denna ej uppfyller nätägarens krav. 

Batterimontage

 • Inkoppling av batteri till växelriktare i samma rum. Högst 2 meters avstånd mellan batteri och växelriktare.
 • Installation av smartmätare samt dragning av kommunikationskabel mellan växelriktare och smartmätare, högst 25 meter.